dimecres, 5 de juny del 2013

Problemes a l’Assemblea Nacional CatalanaNo anem bé


L’assemblea Nacional Catalana s’ha vist obligada a fer pública la nota que més avall es reprodueix íntegrament. Quan això passa és que en el sí de l’Assemblea hi ha seriosos problemes sobre els que convindria reflexionar.

Tinc la certesa que un és malauradament força conegut del catalans, i que jo diria que per desgràcia nostra forma part del nostre ADN. Segons diuen els historiadors ja es va manifestar en la guerra dels segadors i en el setge a Barcelona per les tropes de Felip V. Es tracta de la divisió entres les forces catalanistes derivada dels egos i dels protagonismes de determinats individus, que per tal d’evitar que les propostes dels altres triomfin i tirin endavant, són capaços de preferir el fracàs col·lectiu. D’aquests segur que a l’Assemblea n’hi ha. I n’hi ha des del primer moment, però també n’hi ha de recent arribats. Gent arribista que quan han vist que l’ANC quallava dins de la societat civil catalana han volgut entrar-hi per intentar fer seus els èxits dels altres.

La Sra. Carme Forcadell ha portat l'ANC fins on és avui.
Cal que continui la seva tasca sense entrebancs
de cap mena, ni interns ni externs
També és probable que dins de l’Assemblea s’hi hagin infiltrat persones amb l’objectiu de dinamitar el procés independentista des de dins. No ho descarto. Podria ser molt bé, que a més dels egos i dels personalismes i hagi també persones amb un objectiu clar: fer avortar el procés independentista des de dins, provocant la divisió i menyscabant el prestigi dels dirigents davant de la societat civil. Hem d’estar també amatents a l’existència d’aquests personatges infiltrats en l’organització. 

Jo voldria des d’aquest blog, reclamar el respecte més absolutper la Sra. Carme Forcadell, verdader motor de l’Assemblea i pal de paller dels sentiment independentista, a qui sembla que alguns voldrien reemplaçar no per seguir l’extraordinària tasca que ella està desenvolupant sinó només per intentar penjar-se medalles que no els corresponen de cap manera.

L’Assemblea Nacional Catalana ha estat (fins avui) un èxit per que ha garantit la transversalitat del sentiment catalanista i independentista. Ha aconseguit que la gent d’esquerres, de la dreta, i fins i tot dels que no es consideren ni una cosa ni l’altre, prioritzem Catalunya per sobre de qualsevol altre cosa. Quedi clar que qualsevol intent  de trencar aquesta transversalitat acabarà amb l’Assemblea i per tant amb els seus objectius.

Unitat és la paraula clau. Unitat és el que ens portarà a la llibertat. Tots aquests que estan disposats a trencar-la en benefici de no se sap quins interessos estan convidats a baixar del vaixell. Volem arribar a Ítaca i ningú ens ho pot impedir.


El Comitè Permanent de l’ANC vol posar de manifest la necessitat de mantenir un comportament adequat en les comunicacions entre els membres de l’ANC.

Cal que desapareguin de les comunicacions internes i externes dels membres de l’ANC (escrites i orals, facebook, twitter, e-mails, cartes etc.) els insults i injúries a les persones.

Sembla que s'han esgotat les entrades pel Concert
Qualsevol crítica que es vulgui fer ha de ser raonada i transmesa als organismes corresponents i sempre en els termes de la màxima correcció i respecte envers els altres membres de l’ANC. Els escrits han de ser assumits i raonats, no poden ser anònims ni han de moure al gregarisme i la rancúnia.

Advertim que aquests comportaments són susceptibles de sanció segons els Estatuts i el Reglament de Règim Intern vigents, i seran tinguts en compte com a matèria de possible denúncia, i en aquest sentit poden ser objecte de dossier per a ser traslladat al Secretariat Nacional entrant.

Cal que siguin eliminades també dels diferents escrits que es vulguin fer, tant els d’ordre intern com extern, les consideracions mancades de respecte envers l’ANC i els òrgans representatius, pel fet que perjudiquen la bona marxa de la nostra associació.

Les crítiques que poden existir envers actuacions o línies d’acció, de l’ANC o dels seus òrgans representatius, han de ser raonades i cercant sempre un objecte constructiu tot evitant de moure al derrotisme col·lectiu, un estat d’ànim que perjudica la nostra organització.Aquesta mena d’accions de deslleialtat envers l’ANC i envers els seus òrgans representatius fan dubtar de la idoneïtat dels membres que les practiquen i són susceptibles de ser considerades com a sancionables en la mesura que, per la seva continuïtat, quedi establert que perjudiquen la bona marxa de l’ANC.

Fem arribar aquestes consideracions als interessats amb la recomanació expressa de corregir aquesta mena de comportaments,

Comitè Permanent de l’Assemblea Nacional Catalana

Barcelona, 22 de maig de 2013

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada