diumenge, 8 de febrer del 2015

I ara atac a les “ambaixades”


El govern espanyol disposat a ofegar Catalunya per tots els flancs


Mentre Espanya té tres ambaixades a Roma, el govern espanyol critica a Mas per gastar diners en “ambaixades” en lloc de fer-ho en ensenyament. El súmmum de la ironia!Divendres passat, la Sra. Sáenz de Santamaria, becària del president Rajoy, va confirmar allò que dies abans havia dir el ministre Margallo, en els sentit que l’advocacia de  l’Estat estava estudiant recorre al Tribunal Constitucional la Llei d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, i interposar un recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’obertura de les “ambaixades” de Viena i Roma, que són les últimes que la Generalitat ha decidit instaurar.  

Abans de cap altre comentari val la pena assenyalar que el que el govern de Madrid i la caverna mediàtica anomena “ambaixades”, en realitat són delegacions bàsicament comercials que el que pretenen és aconseguir per Catalunya allò que les representacions diplomàtiques espanyoles aconsegueixen en diferents llocs del mon per afavorir negocis a l’àrea de Madrid, o altres regions espanyoles i sempre en detriment de Catalunya. Aquestes Delegacions sorgeixen precisament davant del fet que els governs espanyols mai han defensat els interessos de Catalunya, ans al contrari, els han perjudicat, Pretendre per tant, que Catalunya utilitzi les ambaixades espanyoles arreu del món per promocionar-se econòmicament i industrial és voler-nos prendre el pel. I ja n’hi ha prou d’aquest color! 

L’argument utilitzat per la vicepresidenta del govern espanyol ha estat que “és només l’Estat qui dirigeix la política exterior”. Amb aquesta explicació queda ben clar que el que pretenen es poder continuar ofegant al nostre país, derivant inversors que voldrien invertir a Catalunya cap a altres punts de l’Estat, quan aquest inversors no accepten les propostes que el govern espanyol fa al voltant de les excel·lències d’invertir a Madrid.  A partir d’aquesta argumentació elaboren les teories de la conspiració pròpies d’aquest govern espanyol, segons les quals Catalunya està envaint les competències de l’Estat, quan es ben sabut que sempre és ben bé al revés: és l’Estat espanyol qui sempre intenta amb les seves lleis i disposicions envair les competències de la Generalitat de Catalunya. Però ja estem acostumats a aquesta manera de fer, consistent a repetir mentides (com per exemple Espanya ha sortit de la crisi) per a força de repetir-les convertir-les en realitat virtual. I al revés, negant veritats (com per exemple que els dirigents del PP no han cobrat sobres amb diner negre), per aconseguir desvirtuar la realitat. Tàctiques de l’engany, pròpies de cultures no precisament desenvolupades ni democràtiques.

No cal dir que a Catalunya s'han alçat moltes veus en defensa d'aquests estructures d'Estat que són del tot necessàries per projectar a l'exterior una imatge de país modern, democràtic i pacífic, tot el contrari del que el govern espanyol pretén explicar de Catalunya

Per entendre bé que és el que el govern espanyol pretén impugnar, n’hi ha prou donant una ullada a l’objecte de la Llei d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya  que reprodueixo tot seguit:

Article 1. Objecte de la llei
1. Aquesta llei té per objecte regular l’acció exterior de Catalunya i les relacions de la Generalitat amb la Unió Europea, amb la finalitat d’assolir, sota la direcció, la coordinació i l’orientació del Govern:
a) La màxima projecció exterior de Catalunya i la màxima promoció a l’exterior dels seus interessos.
b) El posicionament de Catalunya a l’exterior com a actor internacional actiu amb relació a matèries que són competència de la Generalitat o d’interès per a Catalunya.
c) El posicionament de Catalunya davant la Unió Europea i la participació de la Generalitat en les institucions europees, de conformitat amb la normativa vigent.
2. Amb la finalitat que determina l’apartat 1, aquesta llei:
a) Defineix l’àmbit d’aplicació, les línies generals d’actuació, les estructures organitzatives i els mecanismes de planificació, participació, gestió i seguiment pel que fa l’acció exterior de Catalunya i a les relacions de la Generalitat amb la Unió Europea.
b) Defineix la tipologia i l’estructura d’una xarxa suficient i eficaç d’unitats de representació de la Generalitat a l’exterior.
c) Reconeix la necessitat de promoure i impulsar les iniciatives de la societat civil que contribueixen a generar a l’exterior una opinió pública positiva envers Catalunya i a potenciar el prestigi i la influència internacionals del país.
3. L’acció exterior ha de tenir també en compte les externalitats de les polítiques internes que tinguin impacte a l’exterior.

Com es veu, és una Llei que envaeix les competències de l’Estat... Quan marxarem d’una vegada d’aquests Estat odiós que sempre que pot maltracta Catalunya?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada